Wg ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego (koniec grudnia 2013), łączna wartość tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zbytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekraczała 4 mld zł. Większość uważa, że to margines polskiego…
czytaj dalej