Fundusze akcji polskich najczęściej przynoszą 0-5% zysku w kwartale

Jesień za oknem oznacza, że za nami zamknięty kolejny kwartał. Dodajmy niezbyt dobry kwartał – w okresie lipiec-wrzesień przeciętny fundusz akcji polskich stracił -6,3%. Okazuje się, że to drugi w tym roku spadkowy kwartał, jeżeli chodzi o fundusze inwestujące na polskiej giełdzie. To jednocześnie trzeci kwartał pod kreską w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy to powód do niepokoju? Wydaje się, że nie.

Argumenty za

Trzeci kwartał 2015 roku był 79 kwartałem działalności funduszy akcji polskich na krajowym rynku (tak, to już niemal 20 lat historii). Jak w tym czasie kształtowały się przeciętne wyniki tej kategorii funduszy? Gdybyśmy je pogrupowali według wysokości osiąganego zysku/straty to zestawienie wyglądałoby tak:

Wynik w przedziale Liczba kwartałów Struktura
-15% i mniej 3 4%
-14,9% do -10,0% 8 10%
-9,9% do -5,0% 10 13%
-4,9% do 0,0% 10 13%
0,1% do 5,0% 15 19%
5,1% do 10,0% 12 15%
10,1% do 15,0% 11 14%
15,1% do 20,0% 5 6%
20,1% do 25,0% 3 4%
powyżej 25% 2 3%
Oceń profil inwestora

Najczęściej (15 razy) przeciętny wynik funduszu akcji polskich zawierał się w przedziale 0,1%-5,0%. Kolejna dobra wiadomości – druga pod względem częstości występowania grupa wyników to te, zawierające się w przedziale 5,1%-10,0% (12 razy). Gdybyśmy mieli pójść w statystykę głębiej, to na podstawie struktury rozkładu wyników można zaryzykować tezę, że oczekiwany kwartalny wynik dla funduszy akcji polskich to niemal 3%. To dobra ilustracja opinii mówiącej o tym, że w długim okresie akcje zyskują na wartości. W końcu, jeżeli spółki giełdowe stanowią odbicie gospodarki, to właśnie rozwijająca się gospodarka powinna wpływać na poprawę ich wyników, a tym samym notowań. Z kolei notowania akcji przekładają się wprost na rezultaty pracy zarządzających.Okazuje się, że 48 razy fundusze akcji polskich zanotowały wzrost wartości jednostki, a 31 razy – spadek. To oczywiście dobra wiadomość, bo dzięki takiemu zestawieniu mamy podstawę, by używać argumentu mówiącego o tym, że na rynku akcji nadal częściej się zyskuje niż traci. Na podstawie tego zestawienia możemy łatwo sprawdzić (udowodnić), że decydując się na inwestycję w fundusz akcji polskich inwestorzy mają 61% szans na osiągnięcie zysku. Podkreślam – w okresie kwartału, a więc jedynie trzech miesięcy.

Poza argumentacją sprzedażową, takie zestawienie można również wykorzystać do oceny profilu inwestora i poziomu akceptowanego przez niego ryzyka. Wprawdzie statystyka sugeruje, że rozpoczynając inwestycję w funduszu akcji polskich mamy większe szanse na zysk, jednak w 1 przypadku na 4 może nam się przytrafić starta głębsza niż -5% w skali kwartału. Jeżeli to zbyt trudne do zaakceptowania, można oczywiście ograniczać to ryzyko przynajmniej na trzy sposoby:

  • wykorzystując systematyczne wpłaty,
  • podejmując nieco większą aktywność i być obecnym na rynku akcji wówczas, gdy sprzyja mu otoczenie (gospodarka, nastroje inwestorów itp.)
  • inwestując w fundusze akcji polskich jedynie część kapitału

photo credit: Eighty. via photopin (license)